Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm tại HCM

5/5 - (1 bình chọn)

Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Bạn đang cần xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm? Bạn đang thắc mắc thủ tục giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi giới thiệu gói dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

Chúng tôi là đơn vị tư vấn và chuyên nghiệp trong dịch vụ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩmDịch vụ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm của chúng tôi cụ thể bao gồm:

Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm như :

 •  – Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ;
 •  – Tư vấn các thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm .
 •  – Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;
 •  – Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

 2. Kiểm tra tình pháp lý của xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

 •  – Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 •  – Chúng tôi cử chuyên gia thăm quan cơ sở, đánh giá thẩm định và hướng dẫn hoàn thiện cơ sở ở mức phù hợp nhất để bảo đảm rằng, Quý khách hàng không mất thời gian, chi phí, hoặc phát sinh rủi ro phải tái thẩm định.
 •  – Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

 3. Đại diện hoàn tất các thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách hàng, cụ thể:

 •  – Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 •  – Đại diện lên Sở y tế hoặc Cục Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm để nộp Hồ sơ cho khách hàng.
 •  – Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở y tế hoặc Cục VSATTP, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 •  – Nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Sở y tế hoặc Cục VSATTP.

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ Chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ sau :

 • – cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua  website;
 • – Tư vấn miễn phí  khi khách hàng liên hệ với Chúng tôi;
 • – Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!