Phát triển sản xuất, chế biến nông sản gắn với an toàn thực phẩm

chế biến nông sản gắn với an toàn thực phẩm
Rate this post

Công tác chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường đã có nhiều đổi mới cả về tổ chức, quản lý, phương thức triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả khả quan.

chế biến nông sản gắn với an toàn thực phẩm
Ảnh minh họa

Hôm nay (01/3), Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai công tác chất lượng, an toàn thực phẩm chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, năm 2023, Bộ NN&PNNT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các chủ trương, định hướng của Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển công nghiệp chế biến gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm.

Công tác chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường đã có nhiều đổi mới cả về tổ chức, quản lý, phương thức triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả khả quan. Qua đó, đã góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân, nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Trong những năm qua, công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến, phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ NN&PTNT và đã góp phần tích cực giúp ngành Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh: “Năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển sản xuất, chế biến gắn với chất lượng, đảm bảo an ninh, an toàn thực”.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tiếp tục của ngành nông nghiệp tới đây là hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và thúc đẩy chế biến, phát triển thị trường.

Kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường. Phổ biến chính sách pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, gia tăng chế biến và phát triển thị trường.Triển khai công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến, phát triển thị trường đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Bộ NN&PTNT đã chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm và đàm phán xử lý các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam. Chủ động, phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa thường xuyên cũng như theo chuyên đề, lĩnh vực các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, đúng tiến độ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, đã gia tăng số lượng và đa dạng phương thức phổ biến vận động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Gia tăng số lượng, qui mô sản xuất an toàn, bền vững (GAP, hữu cơ…), chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Với các chương trình giám sát an toàn thực phẩm đều được duy trì, mở rộng kiểm tra chuyên ngành sang thanh tra đột xuất đã giúp kịp thời phát hiện, cảnh báo, áp dụng các biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm túc các vi phạm.

Mặt khác, đã giải quyết hiệu quả, kịp thời rào cản kỹ thuật an toàn thực phẩm của thị trường xuất khẩu, duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản tại các thị trường truyền thống. Đồng thời giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP củng cố niềm tin của người dân, giúp phát triển thị trường trong nước.

Những điều này đã góp phần duy trì đà tăng trưởng của ngành nông nghiệp và đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, giá trị gia tăng toàn ngành (GDP) tăng cao, đạt 3,83%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 53 tỷ USD.

Hiện nay: ATVSTP.ORG.VN hỗ trợ mọi thủ tục giấy tờ nhanh và đầy đủ nhất tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh. Các khu vực khác vui lòng gọi Hotline: 0909.730.849 để chúng tôi tư vấn đầy đủ tốt nhất cho bạn theo từng khu vực. Xin cảm ơn. Địa chỉ: 47/111 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0975 730 849

Website: https://atvstp.org.vn

Nguồn: https://baochinhphu.vn/phat-trien-san-xuat-che-bien-nong-san-gan-voi-an-toan-thuc-pham-102240301191431058.htm