Tại sao phải công bố thực phẩm chức năng?

Rate this post

Xin chào HSGP, tôi đang có ý định thành lập doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân. Tôi rất quan tâm những kiến thức tại sao phải công bố thực phẩm chức năng?

Xin cám ơn.

Nguyễn Thái Hòa (02838365xxx)


HSGP Trả lời:

Tại sao phải công bố sản phẩm thực phẩm chức năng? Công bố sản phẩm thực phẩm chức năng thì được những lợi ích gì? HSGP hướng dẫn cho quý khách hàng cách thực hiện công bố 1 sản phẩm thực phẩm chức năng như sau:

I. Ai phải công bố thực phẩm chức năng:

1. Đối tượng nào phải công bố thực phẩm chức năng

Là sản phẩm thực phẩm chức năng mà quý khách sản xuất trong nước hoặc là một sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu.

2. Đối tượng áp dụng cho việc công bố thực phẩm chức năng

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.

3.Nơi nhận thủ tục công bố thực phẩm chức năng

Bộ Y tế – Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

II. Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng của HSGP

  • Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố thực phẩm chức năng
  • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
  • Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Công bố thực phẩm chức năng, cụ thể: