Thời hạn sử dụng của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là bao lâu

Rate this post

THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM  LÀ BAO LÂU

      Các cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan trực tiếp đến thực phẩm như: nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp chế biến thủy hải sản, công ty nhập khẩu hoặc sản xuất thực phẩm chức năng….. đều cần phải xin chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đi vào hoạt động sản xuất, cung ứng thực phẩm ra thị trường.

ảnh minh họa : chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
ảnh minh họa : chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ vào Điều 37 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

 1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm.
 2. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật này.

      Như vậy, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm chỉ có hiệu lực trong thời gian 03 năm. 06 tháng trước khi giấy chứng nhận hết hạn, bạn phải nộp lại hồ sơ xin cấp lại giấy phép.

      Trường hợp khi cơ quan chức năng kiểm tra,nếu phát hiện giấy chứng nhận vẹ sinh an toàn thực phẩm hết hiệu lực mà không đăng ký gia hạn thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính the quy định tại Nghị định số 178/2013 NDCP.

      Căn cứ điều 24 Nghị định quy định mức xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm ban hành  năm 2013 quy định mức phạt đối với cơ sở kinh doanh, sản xuất hoạt động trong ngành nghề thực phẩm khi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn mà không đăng ký gia hạn:

 1. Xử phạt đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp xã theo một trong các mức sau đây:

 

 

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 01 tháng;

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

e) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giả.

 1. Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện theo một trong các mức sau đây:
  ảnh minh họa: kiểm tra xử phạt cơ sở vi phạm không có chứng nhận an toàn thực phẩm
  ảnh minh họa: kiểm tra xử phạt cơ sở vi phạm không có chứng nhận an toàn thực phẩm
  1. a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 01 tháng;
  2. b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;
  3. c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;
  4. d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

  đ) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giả.

  1. Xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh trở lên theo một trong các mức sau đây:

  a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 01 tháng;

  b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 03 tháng;

     d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

 1. e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giả. 
  1. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc tiêu hủy giấy tờ giả đối với hành vi quy định tại Điểm đ Khoản 1, Điểm đ Khoản 2 và Điểm đ Khoản 3 Điều này.”

  Mức xử phạt sẽ phụ thuộc vào phạm vi quản lý của cấp nào? Cấp quản lý trong trường hợp này gồm ba cấp:

  + Cấp xã

  + Cấp huyện

  + Cấp tỉnh

  Mức phạt sẽ thay đổi, cao hơn theo từng cấp quản lý. Bên bạn cần xác định bên mình hoạt động thuộc cấp quản lý nào để có thể đối chiếu với mức phạt mà bên công an đưa ra. Ngoài ra, nếu bên bạn là tổ chức thì mức phạt sẽ gấp 2 lần so với cá nhân.

   

  Để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh hãy liên hệ cho chúng tôi ngay:

  CÔNG TY TNHH MTV SXTM DỊCH VỤ SBI MIỀN NAM
  Hotline: 097.8263.668 – 033.924.0600 

  Email: [email protected]
  Website : https://hosogiayphep.com