Kiểm nghiệm chất lượng nước đá

5/5 - (2 bình chọn)

nước đá là một trong những loại mặt hàng dùng ngay mà nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm lại cao, theo quy chuẩn về nước đá dùng liền sản phẩm lưu hàng trên thị trường phải có bao bì kín, ghi nhãn hàng hóa đầy đủ và phải được đăng ký công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ y tế.

Muốn lưu hành sản phẩm nước đá dùng liền trên thị trường cần phải xét nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm theo QCVN 10:2010/BYT. Ngoài ra, xét nghiệm nước đá dùng liền phải tiến hành định kỳ 06 tháng/lần đối với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước đá dùng liền nhằm kiểm soát chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chỉ tiêu xét nghiệm nước uống phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 10:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền.

TT CHỈ TIÊU PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
1 Clor dư, mg/l ISO 7393-1:1985
2 1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt TCVN 6187-1 : 2009

(ISO 9308  – 1 : 2000)

3 2. Coliform tổng số TCVN 6187-2 : 1996, TCVN 6187 -1 : 2009
4 3. Streptococci feacal TCVN 6189-2 : 2009

(ISO 7899 – 2 : 2000)

5 4. Pseudomonas aeruginosa ISO 16266 : 2006 (E)
6 5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit TCVN 6191-2 : 1996 (ISO 6461 – 2 : 1986)

Dựa vào bảng chỉ tiêu chung ở trên, tùy thuộc vào mục đích kiểm nghiệm : chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng về khâu lấy mẫu mang đi kiểm tra, xây dựng chỉ tiêu cần kiểm nghiệm, giảm thời gian tiết kiệm chi phí, tư vấn xin chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn thủ tục công bố sản phẩm chi tiết, kiểm tra định kỳ…..

Để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh hãy liên hệ cho chúng tôi ngay:

CÔNG TY TNHH MTV SXTM DỊCH VỤ SBI MIỀN NAM
Hotline: 097.8263.668 – 033.924.0600 

Email: [email protected]
Website : https://hosogiayphep.com